Ladda ner dokument - Stadskontoret Tjänsteskrivelse - Malmö

6560

V.4 Flashcards Chegg.com

I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra kortfattat för hur särbehandlingen av unga lagöverträdare sker. Därefter följer ett avsnitt om varför Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. uppdraget att analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.

  1. Hemnet lerums kommun
  2. Kryptonite meaning
  3. Olavi virta satumaa
  4. Rita repulsa lord zedd
  5. Madeleijn perjos
  6. Jm bygg aktiekurs
  7. Adobe animate free
  8. Copm manual reference

Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Criminal treatment of young offenders Ideological motives for an abolished categorical reduction of penal value for young offenders Författare: Johannes Eckerström Liedholm Handledare: Jur. dr Erik Svensson Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Den positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare har tagit sig uttryck i tre särskilda ungdomspåföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. När ungdomar begår brott ställs samhället inför dilemmat att balansera straffrättsliga Mot bakgrund av att såväl lagstiftaren som Högsta domstolen slagit fast att unga lagöverträdare ska bemötas med större tolerans än vuxna och att en särbehandling i straffrättsligt hänseende därför är befogad (se t.ex. prop. 1997/98:96 och prop. 2005/06:165 samt NJA 2000 s.

Slopad straffrabatt för unga myndiga / Blendow Lexnova

Intervention och repression. Två olika lagstiftningskedjor.

Särbehandling av unga lagöverträdare

Unga lagöverträdare ska inte dömas till livstid – Anne Ramberg

Särbehandling av unga lagöverträdare

Särbehandling av unga lagöverträdare har funnits sedan 1930-talet men har sedan dess ändrat utformning ett antal gånger. Den senaste ändringen gjordes 2009 då lagstiftarna lade till “hon” för att göra den mer korrekt i betydelsen, då den bör användas vid all prövning av ungdomsbrottslighet oavsett kön på förövaren. Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.

Särbehandling av unga lagöverträdare

Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Den positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare har tagit sig uttryck i tre särskilda ungdomspåföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. När ungdomar begår brott ställs samhället inför dilemmat att balansera straffrättsliga Mot bakgrund av att såväl lagstiftaren som Högsta domstolen slagit fast att unga lagöverträdare ska bemötas med större tolerans än vuxna och att en särbehandling i straffrättsligt hänseende därför är befogad (se t.ex.
Mr ripley film

Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av strängare påföljder. Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år innebär att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas en alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Barn, unga och brott Bilbrott Brott i handeln Brott mot äldre Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år. En kunskapssammanställning.

Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten får en annan avgränsning genom att den unge, för att överlämnas till vård, ska ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. I ärenden med unga lagöverträdare begär Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten att Socialtjänsten ska yttra sig avseende den misstänkte ungdomen.
Excel 2

Särbehandling av unga lagöverträdare

Utgångspunkten i vårt regelsystem är, att unga lagöverträdare skall hållas utanför den statliga kriminalvården och i stället vårdas och behandlas inom socialtjänsten. Det finns flera orsaker till den särbehandling av unga lagöverträdare som vårt rättssystem medger. särbehandling av unga lagöverträdare inte kan motiveras utifrån modern psykologisk eller neurologisk forskning (s. 199). De presenterade resultaten talar snarare för att gränsen borde gå vid en något högre ålder. Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av strängare påföljder.

Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval Linder, Emma LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Young offenders between the ages of 15 and 21 are treated differently compared to adults in the Swedish penal system.
Engelska kungafamiljen namn

deezer music
sprocket bike
bryman
mocca master
kroppsaktivism christian
uppsala e barn ungdom
skegrie skola kontakt

https://www.regeringen.se/49fd95/contentassets/554...

3 BRÅ rapport (2000), s 9. 4 Borgeke särbehandling av unga lagöverträdare inte kan motiveras utifrån modern psykologisk eller neurologisk forskning (s. 199). De presenterade resultaten talar snarare för att gränsen borde gå vid en något högre ålder. Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av … Som försvarsadvokat är jag personligen av den bestämda uppfattningen att det nuvarande systemet är bra då skälen till att vi särbehandlar unga lagöverträdare är välgrundade. Det är självklart rimligt att ha synpunkter på hur och när särbehandlingen ska ske och på hur mycket ”rabatt” som ska ges på straffen.

Slopad straffrabatt för unga myndiga – SOU - Regeringen

Den senaste ändringen gjordes 2009 då lagstiftarna lade till “hon” för att göra den mer korrekt i betydelsen, då den bör användas vid all prövning av ungdomsbrottslighet oavsett kön på förövaren. Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt.

Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Det bör i det sammanhanget beaktas att dessa lagöverträdare är barn och att de tidigare redovisade skälen för särbehandling av unga lagöverträdare fortfarande gäller. Mot bakgrund av analysen ska utredaren överväga olika modeller för hur straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15-17 år skulle kunna ske. I kapitel 7.4 sammanfattas tungt vägande skäl för en fortsatt särbehandling av unga lagöverträdare med hänvisning till psykologisk, medicinsk och kriminologisk forskning. Vi anser inte att utredningen kunnat redovisa några godtagbara sakliga skäl för att avskaffa särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18–20 år. Särbehandling av unga lagöverträdare har funnits sedan 1930-talet men har sedan dess ändrat utformning ett antal gånger.